Önemli Tarihler

Kongre Tarihi : 24 - 25 Mayıs 2024
Kayıt Son Tarihi : 23 Mayıs 2024
Bildiri Gönderim Son Tarihi : 20 Mayıs 2024
Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık ve hastalık kavramı uzun yıllar boyunca “iyi oluş hali” ve ”fiziksel rahatsızlık” olarak algılanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1947 yılında sağlığı, “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli” olarak tanımlamıştır. Bu durumda bireyin sağlığını sürdürebilmesi için fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığının yanı sıra manevi sağlığının da değerlendirilmesi dolayısıyla bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Bütüncül yaklaşımın sağlık alanındaki karşılığı ise bireyin bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal ve sosyokültürel boyutları ile aile ve çevresiyle karşılıklı ilişki içinde bir bütün olarak ele alınmasıdır. Bu yaklaşıma göre, hasta birey hastalığı olan biri olarak değil, “bütün” bir birey olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde bütüncül yaklaşımın tüm sağlık ekibi tarafından ele alınması gereken bir yaklaşım olduğu benimsenmektedir. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak sizleri 24-25 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız “KOSTÜ Uluslararası Bütüncül Sağlık Yaklaşımı Kongresi”ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız. Kongremizde; Tıp, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaların ortak bir zeminde sunulabilmesi ve tartışılabilmesi hedeflenmektedir. “KOSTÜ Uluslararası Bütüncül Sağlık Yaklaşımı Kongresi” nde sağlık bilimleri alanında bilimsel gelişmeler çerçevesinde çeşitli konferans ve paneller düzenlenecek olup, sözlü bildiriler kabul edilecektir. Kongrede sunulan tam metinler ISBN’li tam metin kitabında (Proceeding Book) yayınlanacaktır. Katılımcılara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.

Kongremize katılımınızdan dolayı mutluluk duyacağız.

Sevgi ve saygılarımızla,

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Rabia TERZİ
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Yurdanur DİKMEN